بارگذار-صفحه
المهدی

بسم الله الرحمان الرحیم

الحرکه المهدی

جنبش المهدی

 

 

الحرکه المهدی مع الهدف الحریه القدس و حمایه مستغعفین و تشکیل الجبه واحد الاسلامیه ضد الصهیونیه و الکافرین

 

جنبش المهدی با هدف آزادی قدس و حمایت از مستضعفین و مجاهدین در راه خدا و اتحاد تمام مسلمین (شیعه و سنی) در برابر کفار در تلاش است که جبهه واحد اسلامی به وجود آورد در برابر کفار و صهیونیسم

 

 

القدس ملک للمسلمین

 

القدس کلها أرض مسلمین و أبدا العاصمه اسراییل و هذه المدینه یجب أن تعود للمسلمین

قدس متعلق به مسلمانان است و هیچکس نمیتواند آن را از اسلام  و مسلمین بگیرد