بارگذار-صفحه

درباره ما

المهدی

جنبش المهدی با هدف حمایت از مستضعفین و مجاهدین در راه خدا و مبارزه با صهونیسم جهانی و کفار و دفاع از حق مظلومین و نیازمندان آمده است و با بی عدالتی و فساد مبارزه می کند و اصلی ترین  هدف آزادی قدس و اتحاد بین مسلمانان و حمایت همه جانبه از مجاهدین در راه خدا است

 

خلق وحده بین المسلمین فی قضیه القدس