از ما حمایت کنید….

 

برای حمایت از ما

 

کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0358009710003

و یا شماره کارت 6037997486725717 نزد بانک ملی ارسال فرمایید و نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09104401490 پیامک کنید

 

برای دریافت کمک های غیر نقدی خود را به شماره 9809104401490+ پیامک کنید

 

 

 

با تشکر از شما