بارگذار-صفحه
صهیونیست ها و سیاستمداران آمریکایی بدانند که به زودی بلندی های جولان و قدس را از دست خواهند داد و به دست اسلام خواهد افتاد